دستگاه فشارسنج برای اندازه گیری فشار خون، شمارش ضربان قلب استفاده می‌شود. به معنای دیگر یکی از دستگاه های آنالیزور سلامتی بدن بشمار میرود.

انواع دستگاه فشارسنج:

دستگاه-فشار-سنج-جیوه ای

 فشارسنج جیوه‌ای:

این نوع فشارسنج یکی از مهم ترین  دستگاه‌های بررسی فشار خون می باشد. ستون جیوه در دستگاه دماسنج وجود دارد که فشار را نشان می‌دهد. احتمالِ خطا این دستگاه خیلی کم است. به مراتب چون جیوه سمی است و محیط را آلوده می کرده است؛ استفاده از فشارسنج جیوه ای به مراتب کاهش یافته است.

 فشارسنج عقربه‌ای:

این دستگاه  به یک کیسه باد مجهز است که این کیسه دور بازوی شخص بسته می‌شود و  هم‌زمان با فشردن تلمبه‌ای که به کیسه متصل است، کیسه باد شده تا به یک مقدار ثابتی برسد و فشارخون را نشان دهد. کیسه باید تا زمانی که فشار لازم بر روی شریان دست اعمال نشده، از باد پُر شود.میزان فشارخون اندازه‌گیری شده با این دستگاه ، دقیق و بدون خطا خواهد بود

دستگاه-فشار-سنج-عقربه ای
دستگاه -فشار -سنج-دیجیتال

 فشارسنج دیجیتال:

این مدل دستگاه به دو مدل مچی و بازویی تقسیم می شوند، که دقت فشارسنج های بازویی از فشارسنج مچی بالاتر می باشد. بدلیل دقت بالای فشار سنج عقربه ای یا آنالوگ، استفاده از فشار سنج های آنالوگ و جیوه ای به فشارسنج دیجیتال ترجیح داده می شود.