لباس خدمات بیمارستان باید دارای جنسی مرغوب باشد ودر برابر شوینده هایی که با آن کار می کنند مقاوم باشد و بهتر است در تولید لباس خدمات از پارچه های یکبار مصرف استفاده نمایند.

ویژگی لباس های خدمات:

لباس قابل شستشو باشد.

دارای رنگ بندی های بسیار زیادی باشد.

سایز لباس باید یک اندازه بزرگتر از سایز واقعی تان باشد.

هنگام پوشیدن در لباس، احساس راحتی داشته باشید.

لباس دارای رنگ ثابت باشد.

وزن لباس سبک باشد.

بهتراست لباس بدون دکمه باشد.

جنسی نرم و لطیف داشته و ضدآب باشد.

لباس-خدمات