لباس کادر درمان شامل بخش پرستاری، پزشکی، بهیار، کمک بهیار و لباس پرسنل در بخش ایزوله و مقابله با کرونا می باشد؛ که در ادامه توضیحاتی راجب ـآن داده شده  است.

لباس پرستاری و پزشکی

لباس پرستاری و پزشکی باید به گونه ای طراحی شود که آرامش و امنیت را به بیمار انتقال دهد و پرستار مرد و زن و پزشک در آن راحت باشند.

رنگ لباس کادر درمان بسیار مهم است. زیرا بیمار باید بتواند با پرستارو دکتر احساس خوب برقرار کند و اینکه پرسنل کادر پرستاری از هم و از کادر پزشکی قابل تشخیص و تمییز باشند.

ویژگی های لباس پرستاری و پزشکی:

پارچه آن باید از نوع آنتی باکتریال باشد

از مقاومت بالایی برخوردار باشد

ساده باشد

لباس-پرستار-و-پزشک

لباس بهیار

بهیار بخشی از تیم پزشکی است که در نگهداری  و درمان همکاری دارند و یک سری از خدمات و وظایفی را بر عهده دارد.

لباس بهیار باید علاوه بر مناسب بودن سایز، باید رنگ مشخصی داشته باشد که در کادر درمان قابل شناسایی باشند و راحت باشد بگونه ای که انجام خدمات با ان سخت نباشد و در انتها بدلیل خدمات مستقیم با بیماران باید آنتی باکتریال باشد.

 بعضی از وظایف بهیار :

– داشتن روحیه برای مواجه با مصدوم و اتفاق افتاده

– منتقل نمودن بیمار جهت آماده سازی درمان

لباس های ایزوله

لباس های ایزوله و کاورال های پزشکی برای ایمنی پرسنل و کارکنان بیمارستان‌هایی است که با بیماران آلوده کرونا و یا بیماری های عفونی تماس دارند .جنس لباس های ایزوله از پارچه های مخصوص با لایه حفاظتی پلی اورتان است و یکسره و دارای زیپ می باشد. در ناحیه کمر، آستین ها و کلاه  از کش نیز استفاده شده است.

ویژگی لباس ایزوله:

مقاوم و نفوذ ناپذیر در برابر ورود مایعات ، ذرات معلق در هوا و ذرات غبار جامد

نفوذ ناپذیر و مقاوم در برابر سایش و پارگی