ماسک  ونچوری نوعی ماسک اکسیژن می باشد؛ که در فرآیند اکسیژن درمانی  برای مراقبت های تنفسی بسیار مهم است. ماسک پزشکی و تنفسی ونچوری قابل اعتماد ترین و دقیق ترین روش برای تجویز غلظت صحیح و کنترل شده اکسیژن می باشد.

هر گاه نیاز به FIO2 مشخص داشته باشیم و نمای تنفسی بیمار ثابت نباشد، از سیستم با جریان بالای اکسیژن استفده می کنیم. راه کمک به بیمار فراهم نمودن اکسیژن با FIO2 مشخص ( مثلا از ۲۴% تا ۱۰۰%) می باشد و ارتباطی با نحوه تنفس بیمار ندارد. ماسک ونچوری، چادر اکسیژن، انکوباتور مثالهایی از سیستم های یا جریان بالای اکسیژن می باشند.

در اکسیژن تراپی یا درمانی انتقال اکسیژن با جریانی بیشتر از حد معمول به بیمار اهدا می گردد. اکسیژن درمانی هم در بیمارستان و هم خارج از بیمارستان امکان پذیر است و بسیاری افراد اکسیژن درمانی را در منزل انجام می دهند. با استفاده از این ماسک هوای اضافی ناشی از تنفس بیمار همراه با دی اکسید کربن از زیر ماسک خارج می گردد. در ماسک تنفسی ونچوری آداپتورهای قابل تعویضی تعبیه شده است که مقدار ثابتی از اکسیژن را با با حجم ثابتی از هوا مخلوط می کنند.

ماسک تنفسی پزشکی ونچوری قادر است تا غلظت های مختلفی از کسیژن را بین 20 تا 50 درصد تامین نماید. همچنین می تواند با سرعت جریانی در حد 4 تا 10 لیتر در دقیقه برای بیماران اکسیژن رسانی کند.

یکی از کاربرد های ماسک پزشکی ونچوری در عمل های جراحی می باشد. یکی از عوارض بعد از عمل های جراحی تهوع و استفراغ است. ماسک تنفسی پزشکی  ونچوری ممکن است عوارض بعد از عمل های جراحی را تشدید کند؛ اما برای اکسیژن رسانی بسیار عالی و کارآمد می باشد

ماسک نفسی پزشکی ونچوری برای بیماران هیپوکسی حاد و یا مضمن دارند و افراد مبتلا به بیماری انسدادی ریه بسیار مفید خواهد بود و کاربرد فراوانی دارد.