نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش 12 24 48

سرنگ ۱۰ سی‌سی پیستوندار لوئراسلیپ میبد یاس

20,900 
سرنگ ۱۰ سیسی پیستوندار لوئرلاک میبد یاس در ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی با قیمتی مناسب

سرنگ ۵ سی‌سی پیستوندار لوئراسلیپ میبد یاس

15,950 
سرنگ ۵ سیسی پیستوندار لوئرلاک میبد یاس در ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی با قیمتی مناسب

سرسوزن گیج ۲۵ نارنجی آوا پزشک

544,500 
سرسوزن گیج ۲۵ نارنجی آوا پزشک در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با

سرسوزن گیج ۲۷ خاکستری آوا پزشک

سرسوزن گیج ۲۷ خاکستری آوا پزشک در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با

سرنگ انسولین نیم میلی‌لیتر آوا پزشک

14,500 
سرنگ انسولین نیم میلی‌لیتر آوا پزشک در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با

سرنگ انسولین سرسوزن متصل یک میلی‌لیتر حلما طب (بسته‌بندی پلی‌بگ)

سرنگ انسولین سرسوزن متصل لوئرلاک یک میلی‌لیتر حلما طب در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی

سرنگ انسولین سرسوزن جدا لوئرلاک یک میلی‌لیتر حلما طب

2,395,800 
سرنگ انسولین سرسوزن جدا لوئرلاک یک میلی‌لیتر حلما طب در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات

سرنگ ۲۰ سی سی پیستوندار لوئرلاک آوا پزشک

سرنگ ۲۰ سیسی پیستوندار لوئرلاک آوا پزشک در ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی با قیمتی مناسب

سرنگ ۲ سی‌سی لوئر اسلیپ سها

8,580 
سرنگ 2 سیسی پیستوندار لوئراسلیپ سها در ماهان طب موجود است. امروزه یکی از متداول‌ترین راه‌های انتقال مواد دارویی به

سرنگ ۳ سی سی پیستوندار لوئراسلیپ آوا پزشک

12,980 
سرنگ ۳ سیسی پیستوندار لوئراسلیپ آوا پزشک در ماهان طب موجود است. مشخصات کالا قطر سرسوزن