نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 12 24 48

اسکراپ 1 لیتری 7/5%

510,000 
فروش بتادین قهوه ای 1 لیتری (پوویدون ـ آیودین) پوویدون ـ آیوداین یا بتادین که در قدیم به آن دوا

بتادین 250cc سبز 10%

125,000 
فروش بتادین سبز 250 سی سی (پوویدون ـ آیودین) پوویدون ـ آیوداین یا بتادین که در قدیم به آن دوا

بتادین 4 لیتری سبز 10%

1,950,000 
فروش بتادین سبز 4 لیتری (پوویدون ـ آیودین) پوویدون ـ آیوداین یا بتادین که در قدیم به آن دوا گلی

بتادین 1 لیتری سبز 10%

490,000 
فروش بتادین سبز 1 لیتری (پوویدون ـ آیودین) پوویدون ـ آیوداین یا بتادین که در قدیم به آن دوا گلی

بتادین 60cc سبز 10%

50,000 
فروش بتادین سبز 60 سی سی (پوویدون ـ آیودین) پوویدون ـ آیوداین یا بتادین که در قدیم به آن دوا