نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 12 24 48

نوار تست اعتیاد 5 کاره

215,000 
بررسی سریع و مشاهده سریع نتایج انجام آزمایش با صحت ۹۹% استفاده آسان

نوار تست اعتیاد 3 کاره

165,000 
بررسی سریع و مشاهده سریع نتایج انجام آزمایش با صحت ۹۹% استفاده آسان

نوار تست مورفین

48,000 
بررسی سریع و مشاهده سریع نتایج انجام آزمایش با صحت ۹۹% استفاده آسان

نوار تست متادون

48,000 
بررسی سریع و مشاهده سریع نتایج انجام آزمایش با صحت ۹۹% استفاده آسان

نوار تست شیشه(مت آمفتامین)

58,000 
بررسی سریع و مشاهده سریع نتایج انجام آزمایش با صحت ۹۹% استفاده آسان

نوار تست ترامادول

77,000 
بررسی سریع و مشاهده سریع نتایج انجام آزمایش با صحت ۹۹% استفاده آسان

نوار تست حشیش

77,000 
بررسی سریع و مشاهده سریع نتایج انجام آزمایش با صحت ۹۹% استفاده آسان