نمایش دادن همه 46 نتیجه

نمایش 12 24 48

صفربند آنژیوکت (هپارین لاک) سوپا

1,338 
صفربند آنژیوکت (هپارین لاک) سوپا در ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی با قیمتی مناسب بصورت تک

سرنگ ۱۰ سی‌سی پیستوندار لوئراسلیپ میبد یاس

20,900 
سرنگ ۱۰ سیسی پیستوندار لوئرلاک میبد یاس در ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی با قیمتی مناسب

سرنگ ۵ سی‌سی پیستوندار لوئراسلیپ میبد یاس

15,950 
سرنگ ۵ سیسی پیستوندار لوئرلاک میبد یاس در ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی با قیمتی مناسب

سرسوزن گیج ۲۵ نارنجی Vekto

501 
سرسوزن گیج ۲۵ نارنجی Vekto در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با قیمتی

سرسوزن گیج ۳۰ زرد Vekto

501 
سرسوزن گیج ۳۰ زرد Vekto در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با قیمتی

سرسوزن گیج ۲۷ خاکستری Vekto

501 
سرسوزن گیج ۲۷ خاکستری Vekto در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با قیمتی

سرسوزن گیج ۲۳ آبی Vekto

501 
سرسوزن گیج ۲۳ آبی Vekto در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با قیمتی

سرسوزن گیج ۲۱ سبز آوا پزشک

556 
سرسوزن گیج ۲۱ سبز آوا پزشک در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با

سرسوزن گیج ۱۸ صورتی Vekto

501 
سرسوزن گیج ۱۸ صورتی Vekto در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با قیمتی

سرسوزن گیج ۱۶ سفید Vekto

5,060 
سرسوزن گیج ۱۶ سفید وکتو در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با قیمتی

سرسوزن گیج ۲۵ نارنجی آوا پزشک

544,500 
سرسوزن گیج ۲۵ نارنجی آوا پزشک در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با

سرسوزن گیج ۲۷ خاکستری آوا پزشک

سرسوزن گیج ۲۷ خاکستری آوا پزشک در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با

سرنگ انسولین نیم میلی‌لیتر آوا پزشک

14,500 
سرنگ انسولین نیم میلی‌لیتر آوا پزشک در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با

سرنگ انسولین سرسوزن متصل یک میلی‌لیتر حلما طب (بسته‌بندی پلی‌بگ)

سرنگ انسولین سرسوزن متصل لوئرلاک یک میلی‌لیتر حلما طب در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی

سرنگ انسولین سرسوزن جدا لوئرلاک یک میلی‌لیتر حلما طب

2,395,800 
سرنگ انسولین سرسوزن جدا لوئرلاک یک میلی‌لیتر حلما طب در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات

سرنگ ۲۰ سی سی پیستوندار لوئرلاک آوا پزشک

سرنگ ۲۰ سیسی پیستوندار لوئرلاک آوا پزشک در ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی با قیمتی مناسب

سرسوزن گیج ۲۳ آبی آوا پزشک

5,170 
سرسوزن گیج ۲۳ مشکی آوا پزشک در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با

سرسوزن مزوتراپی گیج ۳۰ زرد آوا پزشک

616,000 
سرسوزن مزوتراپی آوا پزشک در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با قیمتی مناسب

سرسوزن گیج ۲۲ مشکی آوا پزشک

5,170 
سرسوزن گیج ۲۲ مشکی آوا پزشک در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با

سرسوزن گیج ۲۱ سبز Vekto

501 
سرسوزن گیج ۲۱ وکتو در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با قیمتی مناسب

سرسوزن گیج ۱۹ زرد کم‌رنگ Vekto

501 
سرسوزن گیج ۱۹ وکتو در فروشگاه ماهان طب بعنوان یکی از وارد کننده های اصلی محصولات پزشکی با قیمتی مناسب

سرنگ ۲ سی‌سی لوئر اسلیپ سها

8,580 
سرنگ 2 سیسی پیستوندار لوئراسلیپ سها در ماهان طب موجود است. امروزه یکی از متداول‌ترین راه‌های انتقال مواد دارویی به

سرنگ ۳ سی سی پیستوندار لوئراسلیپ آوا پزشک

12,980 
سرنگ ۳ سیسی پیستوندار لوئراسلیپ آوا پزشک در ماهان طب موجود است. مشخصات کالا قطر سرسوزن