پالس اکسیمتر ( سنجش اکسیژن ) چیست و چگونه عمل میکند ؟؟

پالس اکسیمتری چیست؟ پالس اکسیمتری آزمایشی است که برای اندازه گیری میزان اکسیژن (اشباع اکسیژن) خون استفاده می شود. این اندازه گیریِ آسا...

بیشتر بخوانید